Update - werken Bergenstraat - Roesbruggestraat (Beveren-Kalsijde)

16-07-2021
Beste,
 
Vanaf morgen begint het bouwverlof , er zullen dus 4 weken geen activiteiten meer zijn op de werf.
 
De huidige stand van zaken is :
 
- de riolering fase 1a Bergenstraat is aangelegd
- de huisaansluitingen zijn uitgevoerd
- de fundering rijweg is geplaatst
- de aanleg asfalt onderlaag en tussenlaag is in uitvoering
- de DWA en de steenslagfundering in zijstraat Bergenstraat 83-86 zijn aangelegd
- de nodige riettegels ter hoogte van in- en uitstromen zijn geplaatst.
 
Geniet desgevallend ook van Uw verlof.
 

****************************************************

19-06-2021
Beste bewoners,

Hierbij kort verslag van huidige toestand :

  • De riolering Bergenstraat is aangelegd tot aan D11 + 30m
  • De afkoppelingen RWA zijn uitgevoerd
  • M’n is bezig met de huisaansluitingen in de Bergenstraat
  • De inbuizing ter hoogte van de Bergenstraat – Zuidstraat is ook uitgevoerd

De werken gaan momenteel vlotter vooruit dan voorzien.

Zoals het er nu voorstaat  zal m’n allicht nog voor het bouwverlof kunnen starten met fase 1B (Bergenstraat vanaf Zuidstraat tot Franse grens)

Bestanden (www.alveringem.be)

Info en fasering