Update - werken Bergenstraat - Roesbruggestraat (Beveren-Kalsijde)

 24-09-2021
 
Stavaza werken :
 
1) De Bergenstraat is zo goed als klaar, behalve een aantal “afwerkingen” oa :
- de bermen dienen nog afgewerkt te worden
- de belijningen dienen nog aangebracht te worden
- de toplaag in de zijstraat Bergenstraat rechtover Zuidstraat dient nog aangelegd te worden.
 
2) Momenteel is m’n bezig aan de rioleringswerken in de Roesbruggestraat, dit zal ook nog gans volgende week in beslag nemen.
 
De werken zijn momenteel voor op schema, vandaag echter was er wat vertraging door raken gasleiding. Dit is ondertussen verholpen .

 

 

11-09-2021

Hierbij de planning op korte termijn:

-Affrezen toplaag Bergenstraat 14/09

- Plaatsen toplaag 17/09 Bergenstraat

- Affrezen asfalt Roesbruggestraat 20/09

- Vanaf 21/09 start werken Roesbruggestraat

Bij affrezen op 14/9 en plaatsen toplaag 21/9 zal plaatselijk hinder zijn.

 
08-09-2021
Beste,
Hierbij korte update van de werken.
Stand der werken :
• Fase 1A afgewerkt exclusief toplaag
• Rijweg uitgekofferd
  
Planning :
 
Plaatsen steenslagfundering
o Plaatsen onderlaag asfalt 10/09
o Plaatsen toplaag 15/09
o Na aanleg toplaag start werken in Roesbruggestraat
 
Als deze planning lukt zou dit betekenen dat de werken in de Roesbruggestraat ruim een maand vroeger dan gepland van start zouden kunnen gaan.
 
 
16-07-2021
Beste,
 
Vanaf morgen begint het bouwverlof , er zullen dus 4 weken geen activiteiten meer zijn op de werf.
 
De huidige stand van zaken is :
 
- de riolering fase 1a Bergenstraat is aangelegd
- de huisaansluitingen zijn uitgevoerd
- de fundering rijweg is geplaatst
- de aanleg asfalt onderlaag en tussenlaag is in uitvoering
- de DWA en de steenslagfundering in zijstraat Bergenstraat 83-86 zijn aangelegd
- de nodige riettegels ter hoogte van in- en uitstromen zijn geplaatst.
 
Geniet desgevallend ook van Uw verlof.
 

****************************************************

19-06-2021
Beste bewoners,

Hierbij kort verslag van huidige toestand :

  • De riolering Bergenstraat is aangelegd tot aan D11 + 30m
  • De afkoppelingen RWA zijn uitgevoerd
  • M’n is bezig met de huisaansluitingen in de Bergenstraat
  • De inbuizing ter hoogte van de Bergenstraat – Zuidstraat is ook uitgevoerd

De werken gaan momenteel vlotter vooruit dan voorzien.

Zoals het er nu voorstaat  zal m’n allicht nog voor het bouwverlof kunnen starten met fase 1B (Bergenstraat vanaf Zuidstraat tot Franse grens)

Bestanden (www.alveringem.be)

Info en fasering