Update werken Jaagdpad langs de IJzer

 30-01-2024

De omgevingsvergunning-aanvraag voor de vernieuwing van het pad langs de IJzer tussen Stavele en Roesbrugge is ingediend. 


                                                                     Kan een afbeelding zijn van 4 mensen en de tekst 'Pad langs de IJzer werfbezoek pad langs de ljzer tussen Stavele en Roesbrugge (Alveringem & Popering)' 

 

Update werken Kallebrug

23-04-2023

Op vraag van bewoners van omliggende gemeenten en OKRA Beveren-IJzer werd een tijd geleden contact opgenomen met de nodige instanties om het probleem van de oversteek voor fietsers over de Kallebrug gemakkelijker te maken.

 2023 04 15 Kllbrg6

KW.be 2022-01

 2023-04-15_Kllbrg5.jpgKW.be 2022-01

Ondertussen is de brug terug operationeel en kunnen fietsers "iets" gemakkelijker de IJzer oversteken.   Doordat de brug een bepaalde hoogte moet hebben voor de doorvaart van boten op de IJzer zal het wel altijd een groot obstakel zijn voor de fietsers.  Voor de gebruikers van elektrische fietsen is dit nog een stuk moeilijker.

Hopelijk is het gevaar voor zware valpartijen hiermee van de baan.  
                                                                     

2023-04-15_Kllbrg3.jpg   2023 04 15 Kllbrg4

18-04-2023 Bron: Facebook (Loes Vandromme) 

De Kallebrug is een mooie blikvanger in de IJzervallei, maar een doorn in het oog voor de vele fietsers: de brug is veel te steil!🌉 - 💪Samen met dorpsbewoners en OKRA Beveren aan de Ijzer ijverde ik ervoor om deze brug aan te passen.🛴🚲
👉We hebben er even moeten op wachten, maar kijk!
Dezer dagen werken vakmensen aan een praktische oplossing.

 2023 04 15 Kllbrg1  2023 04 15 Kllbrg2

 

Update werken IJzerstraat

 09-10-2022

Beste,
 
Hierbij kort overzicht van de stavaza van deze werken :
 
Op 10/10 en 11/10 zal de toplaag in de Ijzerstraat geplaatst worden.
Op deze dagen zal er bijgevolg geen berijdbaarheid zijn.
Aan de aannemer is gevraagd om nog paar extra werken toe te voegen:
- de steenslagverharding aan de overzijde van Notelaarstraat 1 wordt genivelleerd en voorzien van een toplaag zodat deze zijstrook afwatert naar de gracht.
- in de bocht tussen Hoekjesstraat en Roggestraat wordt de kapotte betonverharding vervangen door cementgebonden steenslag.
De toplagen in Hoekjesstraat en Hondspootstraat dienen ook nog aangebracht te worden.
In de week van 17/10 zal de overgang Alveringem – Vleteren thv brug Poperingevaart aangepakt worden.
Spijtig zullen pas daarna de bermen aangewerkt worden, dit heeft te maken met type materiaal dat hiervoor nodig is (bandenkraan) .
Ook de wegmarkeringen dienen nog uitgevoerd te worden. Nog geen juiste datum hiervoor gekend.
 
met vriendelijke groeten,

 

16-09-2022

Op dinsdag 20/09 starten de werken in de Ijzerstraat , dit van aan de brug in Stavele tot aan het kruispunt met de lindestraat en dan verder van aan de lindestraat tot aan het kruispunt met de Kallestraat. Er zal begonnen worden met afrezen van de asfaltverharding op dinsdag 20/09 tot en met donderdag 22/09 waarna de fundering zal worden uitgehaald en nieuwe in de plaats wordt gestoken van aan de brug tot ter hoogte van ijzerstraat nr. 32. Dit zal ook gebeuren telkens aan de aansluiting van de kruispunten. Daarna wordt er over de hele straat een nieuwe laag asfalt geplaatst. Als het weer het toe laat of geen andere vertragingen gebeuren zou de ijzerstraat tegen vrijdag 14/10 weer toegankelijk moeten zijn.
Tijdens de werken zal dus hinder en moeilijke of geen doorgang mogelijk zijn
Bel ons gerust op bij vragen op het nummer +32 478/84.01.37 (Andreas Cuylle van Aannemersfirma Knockaert en zonen) of Jacques Blanckaert schepen 0476/417775)
 
met vriendelijke groeten,

 

 

Update - werken Bergenstraat - Roesbruggestraat (Beveren-Kalsijde)

 

13-05-2022

Beste

De werken lopen op hun einde, hoplelijk is dit de laatste mededeling.

Gelieve hierbij de resterende planning terug te vinden aub :

Op dinsdag 17/05 plaatst m’n de toplagen asfalt

De rest van volgende week is dan voorzien voor de opkuis van de werf.

Op maandag 23/05 worden de belijningen aangebracht.

met vriendelijke groeten ,

 

30-04-2022

Er zullen in de Zuidstraat extra asfaltproeven genomen worden.

De afwerking loopt daarom uit.

Afhankelijk hiervan zal de asfaltering in de week van 9/5 of van 16/5 uitgevoerd worden (Zuidstraat – Hoge Seine)

met vriendelijke groeten,

 

09-04-2022

Beste,
 
Door weersomstandigheden en beschikbaarheid onderaannemer is de asfaltering in Hoge Seine en Zuidstraat spijtig genoeg nog niet afgewerkt.
Volgende week is er bouwverlof, wat wil zeggen dat pas in week na Pasen verder gewerkt zal worden:
 
in de Hoge Seine:
- herstellen zones fundering voor aanleg asfalt
- aanleg asfalt vanaf week 18/4/22
 
in de Zuidstraat:
- ophoging deksels is in uitvoering
- aanleg toplaag voorzien na Pasen
 
 
Een deugddoend Pasen toegewenst,
met vriendelijke groeten,

 

31-03-2022

Beste,
 
Stavaza weken :
 
1) Beveren-Kalsijde
- de asfaltering van deZuidstraat en Hoge Seine is voorzien voor 7/4
 
2) Casselstraat – Kaatsspelstraat
 
- de asfaltering van de Casselstraat is voorzien voor 5/4
- opbraak kruispunt Putstraat/Kaatsspelstraat te Alveringem vanaf 4/4
 
met vriendelijke groeten,

 

18-03-2022

Beste,

Gelieve hierbij de voorziene planning van deze werken te vinden:

1)Hoge Seine

o Profileren en nivelleren rijweg vanaf 25/03

o Onderlaag asfalt vanaf week 04/04

o Toplaag na paasverlof

2) Zuidstraat

o Opbraak wegenis + plaatsen fundering tot aan Bergenstraat in uitvoering

o Profileren en nivelleren rijweg vanaf 25/03

o Onderlaag asfalt vanaf week 04/04

o Toplaag na paasverlof

met vriendelijke groeten,

 

04-03-2022

Beste,

Hierbij de huidige stavaza in kader van deze werken

1)  Hoge Seine

o Nivelleren rijweg vanaf 9/03

o Asfalt vanaf week 21/03

2) Zuidstraat

o Plaatsen greppels, slikkers in uitvoering

o Aansluiten slikkers vanaf 7/03

o Aansluitend nivelleren rijweg Zuidstraat + opbraak rijweg richting Bergenstraat

o Vanaf week 21/03: plaatsen Onderlaag asfalt Zuidstraat – Hoge Seine. Dit is week later dan vorige week nog voorzien was, maar in die zelfde week zal ook de toplaag aangelegd worden.

met vriendelijke groeten,

 

 

26-02-2022
 

Beste,

Regen noch storm kunnen deren,  de werken gaan gestaag verder :

Voorziene werken in de volgende week:

1) in de Zuidstraat :

- nog 1 dag werk (28/2) om de huisaansluitingen te plaatsen

- grondwerk voor plaatsen greppels vanaf 28/2

- Plaatsen en aansluiten slikkers vanaf 1/3

- plaatsen greppels einde week 28/2

- tegen half maart zou basislaag asfalt aangelegd moeten zijn

2) asfalteren Roesbruggestraat

- toplaag aan te leggen in maart , nog geen exacte datum gekend. maar moet afgewerkt zijn voor de wielerwedstrijden passeren. Vermoedelijk gezamelijk met basislaag Zuidstraat en Hoge Seine

met vriendelijke groeten,

 
11-02-2022
 

Beste,

Gelieve hierbij de stavaza van de werken te vinden:

Zuidstraat :

- momenteel is m’n nog bezig met de uitkoffering en plaatsen steenslag

- vanaf 14/2 zullen de huisaansluitingen geplaatst worden

- aanleg toplaag vanaf maart

Roesbruggestraat :

- toplaag vanaf maart

Hoge Seine:

- nivelleren rijweg vanaf eind februari

- aanleg toplaag vanaf maart

met vriendelijke groeten,

 
05-02-2022
 
Beste,
de werken concentreren zich momenteel op kleinere zone Zuidstraat en Hoge Seine:
 - in de Zuidstraat dienen nog 2 dagen rioleringen aangelegd te worden.
- hierop aansluitend zal vanaf 9 februari de rijweg uitgekofferd worden + steenslag geplaatst
- daarna worden de huisaansluitingen uitgevoerd
met vriendelijke groeten,
 
 
26-01-2022
 
Hierbij stavaza ivm deze werken , planning op korte termijn.
 
1) Zuidstraat : rioleringswerken in uitvoering
2) Roesbruggestraat : aanleg toplaag voorzien vanaf maart
3) Hoge Seine : nivelleren vanaf februari
 
Volgende werfvergadering op 4/2/22 . Dus geen deze week.
 
met vriendelijke groeten,
 
Jacques Blanckaert
 
 
22-12-2021
 

Beste,

Vooreerst wens ik U en Uw naasten een Zalig Kerstfeest en een voorspoedig, covidvrij en gezond 2022 toe.

Stavaza :

De rioleringswerken van fase 03 (Hoge Seine) zijn afgewerkt.

Planning van de werken :

1) Hoge Seine: de huisaansluitingen zijn momenteel in uitvoering/afgewerkt . De aanleg van de waterleiding is voorzien in week 10/1 (3 werkdagen)

2) Zuidstraat (aansluitend aan 1) aanleg waterleiding (2 weken inclusief overkoppelingen) , Proximus gaat hier in synergie. in deze periode zal ook de wegenis opgebroken worden.

3) Aanleg toplagen in asfalt voorzien vanaf maart, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Periode van werken in Zuidstraat : 5 à 6 weken .

Los van aanleggen toplagen in asfalt , zouden de werken/hinder tegen maart grotendeels afgesloten kunnen zijn.

volgende werfvergadering voorzien op vrijdag 14/1/2022 ter hoogte kruispunt Hoge Seine – Roesbruggestraat.

met vriendelijke groeten,

 
 
03-12-2021 
 
Beste ,
  
Gelieve hierbij stavaza en voorziene planning van de werken te vinden :
 
stavaza :
 
- in fase 2A : is afgewerkt behalve asfaltering
- in fase 2B:  deze fase is afgewerkt exclusief de aanleg van de toplaag
 
De weergoden hebben een week te vroeg hun duivels ontbonden : het aanleggen van de asfaltering is spijtig niet gelukt.
Dwz dat doorgang in Roesbruggestraat verboden blijft. De straat is gedeeltelijk afgezet om schade aan de fundering te voorkomen !
Doorgang voor hulpdiensten blijft wel mogelijk.
Nieuwe datum voor aanleg onderlaag is voorzien op 9/12 indien weersomstandigheden het toelaten.
 
Concrete planning :
 
- Roesbruggestraat:
o Asfalt onderlaag vanaf 9/12 indien weersomstandigheden het toelaten.
- Hoge Seine:
o Aanleg DWA D29-D35 in uitvoering
o Aanleg RWA vanaf 7/12 o
Kofferen rijweg vanaf 9/12
-Zuidstraat
o Start werken voorzien tweede helft januari
 
volgende werfvergadering voorzien op vrijdag 17 december 2021 om 13u30 ter hoogte van het kruispunt Hoge Seine - Roesbruggestraat
 
mvg,
 
 
20-11-2021
 
- in fase 2A : de riolering is geplaatst, de uitkoffering rijweg is in uitvoering
- in fase 2B:  deze fase is afgewerkt exclusief de aanleg van de toplaag
 
planning :
 
- op 22 en 23/11 : plaatsen fundering Roesbruggestraat fase 2A
- op 24/11 ophogen en aanpassen van de deksels
- week 22/11 : plaatsen van klinkers in de voetpadzone Roesbruggestraat en in de Bergenstraat (thv huisnr 80)
- week van 29/11 : affrezen toplaag asfalt Roesbruggestraat (rijvak waar geen werken uitgevoerd werden) + Hoge Seine
- !?week van 29/11 : ! afhankelijk van beschikbaarheid en timing onderaannemer Maes : aanleg van de nieuwe toplaag.!?
 
Als alles goed lukt eventueel reeds doorgang mogelijk via Roesbruggestraat tegen weekend 4/12. Nog onder voorbehoud !!
 
Volgende werfvergadering vrijdag 3 december 2021 om 13u30 ter hoogte van het kruispunt Hoge Seine – Roesbruggestraat : dan kunnen we allicht uitsluitsel en hopelijk goed nieuws brengen.
 
 
09-11-2021
 

Beste,

Hierbij graag stavaza ivm riolerings- en wegeniswerken Beveren-Kalsijde, nav werfvergadering gisteren.

De werken evolueren vlot:

- vanaf volgende week worden de huisaansluitingen in fase 2A afgewerkt

- dan zal ook begonnen worden met uitkoffering fase 2A

Als alles zo gunstig blijft verlopen zou dit betekenen dat de Roesbruggestraat opnieuw vrij kan zijn tegen halverwege december !

Volgende werfvergadering 19/11/21 om 13.30 uur, ik hou jullie op de hoogte.

 
 
 
 
24-09-2021
 
Stavaza werken :
 
1) De Bergenstraat is zo goed als klaar, behalve een aantal “afwerkingen” oa :
- de bermen dienen nog afgewerkt te worden
- de belijningen dienen nog aangebracht te worden
- de toplaag in de zijstraat Bergenstraat rechtover Zuidstraat dient nog aangelegd te worden.
 
2) Momenteel is m’n bezig aan de rioleringswerken in de Roesbruggestraat, dit zal ook nog gans volgende week in beslag nemen.
 
De werken zijn momenteel voor op schema, vandaag echter was er wat vertraging door raken gasleiding. Dit is ondertussen verholpen .

 

 

11-09-2021

Hierbij de planning op korte termijn:

-Affrezen toplaag Bergenstraat 14/09

- Plaatsen toplaag 17/09 Bergenstraat

- Affrezen asfalt Roesbruggestraat 20/09

- Vanaf 21/09 start werken Roesbruggestraat

Bij affrezen op 14/9 en plaatsen toplaag 21/9 zal plaatselijk hinder zijn.

 
08-09-2021
Beste,
Hierbij korte update van de werken.
Stand der werken :
• Fase 1A afgewerkt exclusief toplaag
• Rijweg uitgekofferd
  
Planning :
 
Plaatsen steenslagfundering
o Plaatsen onderlaag asfalt 10/09
o Plaatsen toplaag 15/09
o Na aanleg toplaag start werken in Roesbruggestraat
 
Als deze planning lukt zou dit betekenen dat de werken in de Roesbruggestraat ruim een maand vroeger dan gepland van start zouden kunnen gaan.
 
 
16-07-2021
Beste,
 
Vanaf morgen begint het bouwverlof , er zullen dus 4 weken geen activiteiten meer zijn op de werf.
 
De huidige stand van zaken is :
 
- de riolering fase 1a Bergenstraat is aangelegd
- de huisaansluitingen zijn uitgevoerd
- de fundering rijweg is geplaatst
- de aanleg asfalt onderlaag en tussenlaag is in uitvoering
- de DWA en de steenslagfundering in zijstraat Bergenstraat 83-86 zijn aangelegd
- de nodige riettegels ter hoogte van in- en uitstromen zijn geplaatst.
 
Geniet desgevallend ook van Uw verlof.
 

****************************************************

19-06-2021
Beste bewoners,

Hierbij kort verslag van huidige toestand :

  • De riolering Bergenstraat is aangelegd tot aan D11 + 30m
  • De afkoppelingen RWA zijn uitgevoerd
  • M’n is bezig met de huisaansluitingen in de Bergenstraat
  • De inbuizing ter hoogte van de Bergenstraat – Zuidstraat is ook uitgevoerd

De werken gaan momenteel vlotter vooruit dan voorzien.

Zoals het er nu voorstaat  zal m’n allicht nog voor het bouwverlof kunnen starten met fase 1B (Bergenstraat vanaf Zuidstraat tot Franse grens)

Bestanden (www.alveringem.be)

Info en fasering