11-11-2021 - Hulde aan het monument

Zoals in vele steden en dorpen wordt op 11 november ook alle gesneuvelde soldaten en burgers van beide Wereldoorlogen herdacht aan het oorlogsmonument te Beveren-IJzer.
Schepen Sylvie Thieren was vertegenwoordiger van de gemeente en legde de bloemenkrans neer voor het monument. 
Ook op het ereperk van de gesneuvelde soldaten achter de Sint-Audomaruskerk werd een bloemstuk neergelegd en één minuut stilte gehouden.

Daarna trok de afdeling N.S.B-Beveren-IJzer naar het gedenkmonument aan de Kruisstraat om daar ook een krans neer te leggen.   De N.S.B. gedenkt naar jaarlijkse gewoonte ook alle gestorven soldaten van het Belgisch Militair hospitaal van Dr. Derache.

Voor zijn jarenlange inzet als vaandeldrager van de N.S.B.-Beveren-IJzer mocht Jozef dit jaar het diploma ontvangen.  Jozef gaf dit jaar wel het werk als secretaris over aan Dirk.  En werd Martine Huyghe aangesteld als voorzitter van de vereniging.  Martine kon jammer genoeg door omstandigheden niet aanwezig zijn op de viering.

Er is de hoop om deze hulde nog zeker jaren verder te zetten.   Heden ten dage is zeker nog altijd nodig om eens stil te staan bij de vele doden in de wereld door geweld en oorlog.
Nieuwe leden en sympathisanten zijn nog altijd van harte welkom

 

2021 11 11 Nvmbrvrng1  2021 11 11 Nvmbrvrng3 
2021 11 11 Nvmbrvrng2