Gekende secretarissen Beveren-IJzer

Vanaf 1779 tot heden vinden we volgende namen van de gemeentesecretarissen terug.  Deze zijn niet zo talrijk als de burgemeester.  Er zijn er zeven bekend.  Ziehier hun namen en hun dienstjaren.

  • Schotte (voornaam niet bekend) 1779-1807
  • Decae (voornaam niet bekend) 1807-1830
  • Caytan Petrus Joanes (koopman in tabk in zijn huwelijksakte 1830-1855
  • Vandenberghe Benoit 1858-1880
  • Cambron Jules 1880-1904
  • Tahon Alfons 1904-1939
  • Lepee Robert 1939-fusie Stavele-Beveren-IJzer