Ruyssen Urbaan


Geboren in Beveren-IJzer 08 januari 1885
Gestorven in Oostende 11 november 1947
RuyssenU1

Zoon van Achillius en Anna Theresia Rooryck

21.05.1910: priesterwijding te Brugge

10.06.1910: leraar aan het college van Blankenberge

23.08.1922: onderpastoor te Oostende, Sint-Pieter en Pauwelskerk

1922: directeur van de sociale werken van Oostende

1923: oprichter te Oostende van het Vrij Technisch Instituut

10.09.1925: directeur van het VTI Oostende

1927: oprichter te Oostende van het Hoger Technisch Instituut

30.07.1936: pastoor te Woumen, Sint-Andrieskerk

Overleden als pastoor in het H. Hartziekenhuis van Oostende.  Uitvaart in Woumen

 


Urbaan Ruyssen is op 8 januari 1885 geboren in Beveren-aan-de-IJzer als zoon van Achillius Ruyssen, kruidenier en landbouwer, en Anna Theresia Rooryck.

Hij wordt op 25 mei 1910 priester gewijd in de kapel van het Grootseminarie van Brugge door bisschop Waffelaert.  Urbaan is eerst leraar aan het college van Blankenberge.

Maar dan breekt de Eerste Wereldoorlog uit en gaat hij aan de slag als brancardier. Op 25 oktober 1914 vestigt het Belgian Field Hospital zich in het Bisschoppelijk College van Veurne. Urbaan wordt er aangesteld als aalmoezenier. In februari 1915 verhuist hij mee naar de nieuwe vestiging van het hospitaal in het Godshuis Clep in Hoogstade. 

Na de Groote Oorlog wordt hij leraar aan de normaalschool in Torhout. In 1923 richt hij het Vrij Technisch Instituut op in Oostende en wordt directeur benoemd. Enkele jaren later, in 1927, sticht hij in dezelfde stad het Hoger Technisch Instituut.

Vanaf 1936 is hij pastoor in Woumen. Daar moet hij tijdens de Tweede Wereldoorlog lijdzaam toezien hoe de Duitsers de klokken uit zijn kerk halen. Door een ontploffing in het ontmijningscentrum van Houthulst in 1945 loopt zijn kerk bovendien aanzienlijke schade op.

Hij overlijdt op 11 november 1947 in Oostende en wordt in zijn parochiekerk in Woumen begraven.