Garmyn Ferdinand


Geboren in Beveren-IJzer 7 juli 1862
Gestorven in Moanda 5 oktober 1892
GarmynF1

Zoon van Richart en Rachel Platteel

04.06.1887: priester gewijd te Brugge door bisschop Faict

15.09.1888: intrede in Scheut..

 

 

 

 


Ferdinand Garmyn is op 7 juli 1862 geboren in Beveren-aan-de-IJzer als zoon van Edouardus Garmyn en Sophia Verstraete. De broer van Jules wordt op 4 juni 1887 priester gewijd te Brugge.

Hij wordt door de deken van de Noord-Franse stad Armentières gevraagd om er zijn broer bij te staan. Maar dit wordt geweigerd door de bisschop van Brugge.

Samen met zijn broer Jules treedt hij op 15 september 1888 in bij de Missionarissen van Scheut.Op 3 juli 1889 vertrekt hij met zijn broer voor zijn eerste missie-opdracht naar Kongo Vrijstaat.

De reis per boot duurt ongeveer 3 weken. Ferdinand doet er pastoraal werk in Kinlao en Moanda. Begin 1892 ontvangt hij de eerste Zusters van Liefde van Gent in zijn eigen huis.

Jammer genoeg heeft Ferdinand zijn werk niet lang kunnen verder zetten en bezwijkt hij in november 1892 “van de rooze – de koorts van de streeke”.