Bourgois André


MasscheleinM1

MasscheleinM1
Geboren in Beveren-IJzer 26 april 1924
Gestorven in Bulskamp 24 januari 2010


Zoon van Richart en Rachel Platteel

22.05.1948: priesterwijding te Brugge

22.05.1948: priesterwijding te Brugge

24.08.1948: leraar aan het VTI te Brugge

09.07.1970: directeur van het VTI te Veurn

29.08.1983: pastoor te Bulskamp, Sint-Bertenskerk

Hij neemt ontslag op 27 september 1994.


André Bourgois is op 26 april 1924 geboren in Beveren-aan-de-IJzer als zoon van douanier Richard Bourgois en Rachel Platteel.

In zijn jeugdjaren verhuist hij samen met zijn ouders naar Oostende.  André is één van de 38 priesters die op 26 mei 1948 gewijd worden in Brugge. In deze stad gaat hij aan de slag als leraar aan het Vrij Technisch Instituut.

Op 9 juli 1970 wordt hij directeur benoemd van het VTI te Veurne. Deze functie vervult hij tot 1983.Dan wordt hij pastoor van de Sint-Bertinusparochie in Bulskamp, waar hij een graag geziene figuur is.

Hij neemt ontslag in 1994 en overlijdt op 24 januari 2010. Hij ligt begraven bij zijn ouders in Oostende.